قطع ریزش مو و پرپشت شدن آن در عرض 6ماه استفاده از محلول